Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/04/09/7515
09.04.2019
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2019/04/09/7514
09.04.2019
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatników
T
2019/04/09/7513
09.04.2019
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Wzór wniosku o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów
T
2019/04/09/7512
09.04.2019
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Wzór wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dotyczy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą)
T
2019/04/09/7511
09.04.2019
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
T
2019/04/09/7510
09.04.2019
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/04/09/7509
09.04.2019
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/04/09/7508
09.04.2019
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/04/09/7507
09.04.2019
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/04/09/7506
09.04.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
NIP-7(5) ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12