Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/04/04/7503
04.04.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór wniosku o dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości Gminy Wojnicz
T
2019/04/04/7502
04.04.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, przeksięgowanie nadpłaty podatku lub zwrot nadpłaty podatku
T
2019/04/04/7501
04.04.2019
URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/04/04/7500
04.04.2019
URZĄD MIEJSKI W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2019/04/04/7499
04.04.2019
URZĄD MIEJSKI W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2019/04/04/7498
04.04.2019
URZĄD MIEJSKI W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
T
2019/04/04/7497
04.04.2019
URZĄD MIEJSKI W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
T
2019/04/04/7496
04.04.2019
URZĄD MIEJSKI W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
T
2019/04/04/7495
04.04.2019
URZĄD MIEJSKI W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
T
2019/04/04/7494
04.04.2019
URZĄD MIEJSKI W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 58