Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/04/29/2196
29.04.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE
Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
T
2015/04/29/2195
29.04.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-CFC(1) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU Z ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI KONTROLOWANEJ PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2015/04/29/2194
29.04.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-CFC(1) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU Z ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI KONTROLOWANEJ PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2015/04/29/2193
29.04.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
N
2015/04/29/2192
29.04.2015
URZĄD MIEJSKI W WIŚLE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5