Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/04/13/2161
13.04.2015
GMINA BARCIN
Wzór wniosku o przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
T
2015/04/13/2160
13.04.2015
GMINA BARCIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2015/04/13/2159
13.04.2015
GMINA BARCIN
Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów
T
2015/04/13/2158
13.04.2015
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
T
2015/04/13/2157
13.04.2015
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Wzór wniosku o udzielenie dotacji dla szkoły/ placówki niepublicznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5