Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/04/28/2191
28.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
T
2015/04/28/2190
28.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
T
2015/04/28/2189
28.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2015/04/28/2188
28.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
T
2015/04/28/2187
28.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
T
2015/04/28/2186
28.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizacje lub przebudowę zjazdu
T
2015/04/28/2185
28.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2015/04/28/2184
28.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2015/04/28/2183
28.04.2015
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór kwartalnej i rocznej informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych
T
2015/04/28/2182
28.04.2015
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór kwartalnej i rocznej informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11