Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/04/02/2146
02.04.2015
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Deklaracja na podatek rolny DR-1
N
2015/04/02/2145
02.04.2015
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
N
2015/04/02/2144
02.04.2015
URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2015/04/02/2143
02.04.2015
Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4