Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/04/17/2167
17.04.2015
GMINA KNURÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1