Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/04/16/2166
16.04.2015
GMINA BARCIN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2015/04/16/2165
16.04.2015
GMINA BARCIN
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
T
2015/04/16/2164
16.04.2015
GMINA BARCIN
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2015/04/16/2163
16.04.2015
GMINA BARCIN
Wzór wniosku o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe związanej z utrzymaniem dróg
T
2015/04/16/2162
16.04.2015
GMINA BARCIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5