Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/06/04/1633
04.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
T
2014/06/04/1632
04.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
T
2014/06/04/1631
04.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego
T
2014/06/04/1630
04.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
T
2014/06/04/1629
04.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej wydanej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
T
2014/06/04/1628
04.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o przywrócenie terminu na dokonanie czynności
T
2014/06/04/1627
04.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór zgłoszenia się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
T
2014/06/04/1626
04.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji
T
2014/06/04/1625
04.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o uzupełnienie decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
T
2014/06/04/1624
04.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10