Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/06/10/1646
10.06.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o rejestrację zwierząt podlegających ochronie na podstawie umów międzynarodowych
T
2014/06/10/1645
10.06.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu utwardzenia powierzchni dla ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców budynków wydzielonych po ich obrysie
N
2014/06/10/1644
10.06.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu ustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów lub/i w celu realizacji osłony śmietnikowej
T
2014/06/10/1643
10.06.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim
T
2014/06/10/1642
10.06.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na transport odpadów
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5