Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/06/13/1660
13.06.2014
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska
T
2014/06/13/1659
13.06.2014
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, którzy wykonują badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
T
2014/06/13/1658
13.06.2014
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
T
2014/06/13/1657
13.06.2014
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
T
2014/06/13/1656
13.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie pozostałego zaświadczenia w zakresie należności podatkowych
T
2014/06/13/1655
13.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie należności niepodatkowych
T
2014/06/13/1654
13.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników
T
2014/06/13/1653
13.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2014/06/13/1652
13.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy
T
2014/06/13/1651
13.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości zbywającego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14