Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/06/30/1686
30.06.2014
Ministerstwo Sprawiedliwości
Wzór informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego
T
2014/06/30/1685
30.06.2014
Ministerstwo Sprawiedliwości
Wzór informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2