Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/06/18/1676
18.06.2014
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o sporządzenie dowodu pierwszeństwa dokonania zgłoszenia znaku towarowego
N
2014/06/18/1675
18.06.2014
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór podania o udzielenie patentu na wynalazek
N
2014/06/18/1674
18.06.2014
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego
N
2014/06/18/1673
18.06.2014
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
N
2014/06/18/1672
18.06.2014
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór podania o uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
N
2014/06/18/1671
18.06.2014
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej
N
2014/06/18/1670
18.06.2014
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie skupu maku i/lub konopi włóknistych
T
2014/06/18/1669
18.06.2014
URZĄD GMINY NAREW
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2014/06/18/1668
18.06.2014
URZĄD GMINY NAREW
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej
T
2014/06/18/1667
18.06.2014
URZĄD GMINY NAREW
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13