Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/04/23/2180
23.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór powiadomienia o realizacji obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalnej
T
2015/04/23/2179
23.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2015/04/23/2178
23.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
T
2015/04/23/2177
23.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
T
2015/04/23/2176
23.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
T
2015/04/23/2175
23.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
N
2015/04/23/2174
23.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
N
2015/04/23/2173
23.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
N
2015/04/23/2172
23.04.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
N
2015/04/23/2171
23.04.2015
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11