Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Utworzenie konta użytkownika aplikacji eKRUS

Usługa pozwala na skierowanie za pośrednictwem ePUAP do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego wniosku o utworzenie konta użytkownika w aplikacji Portal dla Rolników eKRUS.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kogo dotyczy  

Ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy.
Czas realizacji  

Do 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Konto użytkownika w aplikacji Portal dla Rolników eKRUS

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Utworzenie konta lub odrzucenie wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   eKRUS Portal dla Rolników Portal dla Rolników eKRUS KRUS KRUS Centrala Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Podobne usługi  

  Utworzenie konta użytkownika aplikacji eKRUS

  Usługa pozwala na skierowanie za pośrednictwem ePUAP do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
  Społecznego wniosku o utworzenie konta użytkownika w aplikacji Portal dla Rolników eKRUS.