Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatwierdzenie podmiotu zajmującego się zarobkowym przewozem zwierząt

Uzyskanie zezwolenia typu 1 - dla przewozów do 8 godzin oraz typu 2 – dla przewozów powyżej 8 godzin.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy lekarz weterynarii

Kogo dotyczy  

Podmiotów, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt. Podmiotów, które zamierzają przedłużyć ważność wydanego zezwolenia na przewóz zwierząt

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Prawa jazdy kierowców
  • Licencje kierowców
  • Świadectwa zatwierdzenia środków transportu
  • Zaświadczenie o wpisie do KRS lub EG
  • Potwierdzenie opłaty skarbowej
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

82 zł

Tryb odwoławczy  

W przypadku odmowy wydania zezwolenia, przysługuje prawo odwołania do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o zatwierdzenie podmiotu zajmującego się zarobkowym przewozem zwierząt

Zatwierdzenie podmiotu zajmującego się zarobkowym przewozem zwierząt

Uzyskanie zezwolenia typu 1 - dla przewozów do 8 godzin oraz typu 2 – dla przewozów powyżej 8 godzin.