Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją (Covid-19)

Przyznanie i wypłata zasiłku przysługującego rolnikowi lub domownikowi z tytułu:
- objęcia obowiązkową kwarantanną,
- objęcia nadzorem epidemiologicznym,
- hospitalizacji,
w związku z COVID-19.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kogo dotyczy  

Wniosek ten wypełnia rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników, ubiegający się o wypłatę zasiłeu z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z covid-19

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełnienie formularza Wniosku na ePUAP wraz z niezbędnymi załącznikami.
Czas realizacji  

Do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku.

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie za pośrednictwem właściwej Jednostki KRUS do Sądu Rejonowego w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. W przypadku niewniesienia odwołania w terminie, decyzja staje się prawomocna. Odwołanie można sporządzić na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu. Odwołanie jest wolne od opłat.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o przyznaniu i wypłacie świadczenia lub decyzja o odmowie prawa do świadczenia.

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie, 2. Weryfikacja wniosku i prawa do zasiłku 3. Przyznanie zasiłku lub wydanie decyzji odmownej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Świadczenia KRUS Zasiłek KRUS Zasiłek kwarantanna KRUS Zasiłek COVID-19

  Zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją (Covid-19)

  Przyznanie i wypłata zasiłku przysługującego rolnikowi lub domownikowi z tytułu:
  - objęcia obowiązkową kwarantanną,
  - objęcia nadzorem epidemiologicznym,
  - hospitalizacji,
  w związku z COVID-19.