Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Decyzja na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego starosty wniosku o wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

dotyczy myśliwych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek zawierający: - uzasadnienie odstrzału lub odłowu - wskazanie terenu na którym ma być dokonana redukcja pogłowia zwierzyny
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10,00 zł.

Tryb odwoławczy  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Decyzja na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

  Decyzja na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranego starosty wniosku o wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny