Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Rozwoju wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek o wpis do CEIDG, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o wpis, zmianę albo skreślenie wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Wniosek można złożyć elektronicznie (www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl) albo osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ministerstwo Rozwoju

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

Następny dzień roboczy po dniu wpływu poprawnego wniosku do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Rozwoju wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek o wpis do CEIDG, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o wpis, zmianę albo skreślenie wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Wniosek można złożyć elektronicznie (www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl) albo osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy.