Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. urząd miasta, urząd gminy

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób chcących otrzymać potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  1. Wypełniony druk zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek o potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym
  Podobne usługi  

  Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.