Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia przez obywatela o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Oświadczenie
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia przez obywatela o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia 2. Przyjęcie oświadczenia 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

  Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia przez obywatela o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.