Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Usługa ta umożliwia złożenie oświadczenia dotyczącego posiadania przez rolników przyczep/naczep wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych, które są zwolnione z podatku od środków transportowych. Usługa może zostać zrealizowana w formie elektronicznej lub pisemnej poprzez złożenie oświadczenia bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Podatników podatku rolnego posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych, które zwolnione są z podatku od środków transportowych.

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562 z późn. zm., Art.180)
Wymagane dokumenty  
    Oświadczenie dotyczące rolników
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia dotyczącego rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie oświadczenia. 2. Przyjęcie oświadczenia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Usługa ta umożliwia złożenie oświadczenia dotyczącego posiadania przez rolników przyczep/naczep wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych, które są zwolnione z podatku od środków transportowych. Usługa może zostać zrealizowana w formie elektronicznej lub pisemnej poprzez złożenie oświadczenia bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.