Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Usługa ta umożliwia złożenie oświadczenia dotyczącego posiadania przez rolników przyczep/naczep wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych, które są zwolnione z podatku od środków transportowych. Usługa może zostać zrealizowana w formie elektronicznej lub pisemnej poprzez złożenie oświadczenia bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Podatników podatku rolnego posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych, które zwolnione są z podatku od środków transportowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Oświadczenie dotyczące rolników
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia dotyczącego rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie oświadczenia. 2. Przyjęcie oświadczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

  Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

  Usługa ta umożliwia złożenie oświadczenia dotyczącego posiadania przez rolników przyczep/naczep wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych, które są zwolnione z podatku od środków transportowych. Usługa może zostać zrealizowana w formie elektronicznej lub pisemnej poprzez złożenie oświadczenia bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.