Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Szacowanie szkód łowieckich

Złożenie wniosku w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (ŁOSIE) na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez JELENIE, DANIELE, SARNY i DZIKI na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa

Kogo dotyczy  

Właściciela lub posiadacza gruntu, na którym powstały szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (ŁOSIE) na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez JELENIE, DANIELE, SARNY i DZIKI na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  -
Czas realizacji  

Wstępne oraz ostateczne szacowanie szkody jest przeprowadzane zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od terminu wpłynięcia środków finansowych na pokrycie należnego odszkodowania na rachunek organu realizującego usługę, pochodzących ze środków Skarbu Państwa.

Opłaty  

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Rezultat realizacji usługi  

Wypłata odszkodowania za poniesione straty w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Rozpatrzenie wniosku pod względem formalnym, 3. Oględziny uszkodzonej uprawy, 4. Poinformowanie tut. urzędu o planowanym terminie zbioru uszkodzonej uprawy, 5. Ostateczne szacowanie uszkodzonych upraw oraz wyliczenie należnej rekompensaty, 6. Pozyskanie dotacji na wypłatę odszkodowania, 7. Wypłata należnego odszkodowania.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (ŁOSIE) na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez JELENIE
 • SARNY i DZIKI na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
 • DANIELE
 • Szacowanie szkód łowieckich

  Złożenie wniosku w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (ŁOSIE) na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez JELENIE, DANIELE, SARNY i DZIKI na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.