Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

hodowcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek, który powinien zawierać: 1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania hodowcy albo nazwę i adres jego siedziby 2) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania osoby upoważnionej przez hodowcę albo nazwę i adres jej siedziby - w przypadku gdy wniosku nie składa hodowca 3) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie oraz:
  • W przypadku roślin warzywnych:- opis odmiany,- miejsce prowadzenia zachowania odmiany,- potwierdzenie przyjęcia odmiany do badań przez właściwy urząd państwa członkowskiego, w przypadku zgłoszenia odmiany w tym państwie,
  • w przypadku roślin rolniczych: - opis odmiany,- powierzchnię plantacji i przewidywany zbiór materiału siewnego, który będzie przeznaczony do testów lub doświadczeń polowych,- państwo członkowskie, w którym będą przeprowadzane testy lub doświadczenia polowe, - miejsce prowadzenia zachowania odmiany,
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Wysokość uzależniona od grupy roślin

Tryb odwoławczy  

Minister właściwy do spraw rolnictwa za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgoda na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych

Zgoda na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych.