Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie paszportów roślin

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie paszportu roślin. Paszport roślin wydaje się dla roślin produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych do obrotu lub przemieszczanych na terenie RP i innych państw członkowskich UE

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Kogo dotyczy  

Każdego zarejestrowanego, kto złoży wniosek o wydanie paszportu do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych, przedmiotów lub miejsce zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z kraju trzeciego dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wymagających zaopatrzenia w paszport zgodnie z obowiązującymi przepisami

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1227 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1771 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r., poz. 301)
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r., poz. 129 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie paszportu roślin
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, po przeprowadzeniu oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, kontroli dokumentów oraz w przypadku wymaganych badań laboratoryjnych

Opłaty  

Wydanie paszportów roślin podlega opłacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych z 24 czerwca 2008 r. (D. U. nr 122, poz. 789 ze zm.)

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie paszportów roślin

Wydanie paszportów roślin

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie paszportu roślin. Paszport roślin wydaje się dla roślin produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych do obrotu lub przemieszczanych na terenie RP i innych państw członkowskich UE