Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie decyzji dotyczącą statusu epizootycznego stada

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie uznania stada utrzymującego bydło za urzędowo wolne od gruźlicy bydła, urzędowo wolne od białaczki bydła, urzędowo wolne od brucelozy bydła

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Powiatowy Lekarz Weterynarii

Kogo dotyczy  

każdy posiadacz bydła

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • dowód osobisty
  • wniosek
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

10 zł opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

odwołanie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   wniosek o decyzję dotyczącą statusu epizootycznego stada

Wydanie decyzji dotyczącą statusu epizootycznego stada

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie uznania stada utrzymującego bydło za urzędowo wolne od gruźlicy bydła, urzędowo wolne od białaczki bydła, urzędowo wolne od brucelozy bydła