Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie rezygnacji podmiotu z prowadzenia uprawy, wytwarzania, magazynowania, pakowania, sortowania lub dokonywania wprowadzenia lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy szkodliwe.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Podmiot rezygnujący z prowadzenia uprawy, wytwarzania, magazynowania, pakowania, sortowania lub dokonywania wprowadzenia lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy szkodliwe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wykreślenie z rejestru.
Czas realizacji  

Zgodnie z Kpa, bez zbędnej zwłoki. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru – podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).
Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Opola nr : 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie za pośrednictwem Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu z rejestru

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru

Wykreślenie z rejestru

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie rezygnacji podmiotu z prowadzenia uprawy, wytwarzania, magazynowania, pakowania, sortowania lub dokonywania wprowadzenia lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy szkodliwe.