Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ocena laboratoryjna materiału siewnego

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o ocenę laboratoryjną materiału siewnego. Ocenę laboratoryjną przeprowadza się według przepisów ISTA. Próbki do badań pobierane są przez upoważnionych lub akredytowanych próbobiorców na protokół pobrania próby. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego dokonuje się w jednostce organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwej ze względu na miejsce pobierania próbek. Przedsiębiorcy dostarczają do laboratorium próbkę do badań wraz z dołączonym protokołem pobrania próby (oryginał) wypełnionym przez próbobiorcę materiału siewnego i zleceniem przez zleceniodawcę. Formularz wniosku o ocenę laboratoryjną materiału siewnego można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym

Organ właściwy do realizacji usługi  

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym. Rolnicy posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zlecenie
 • Protokół pobrania próby
Czas realizacji  

14 dni zboża, 35 dni trawy

Opłaty  

Wysokość opłat określa: Załącznik nr 4 do rozporządzenia MRiRW z dnia 29 grudnia 2014 r.w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

Tryb odwoławczy  

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji do Głównego Inspektora za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa

Rezultat realizacji usługi  

Ocena laboratoryjna materiału siewnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie zlecenia 2. Udzielenie zlecenia 3. Uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora na pobranie próby za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób 4. Pobranie próby 5. Sporządzenie protokołu z pobrania prób. 6. Wykonanie oceny laboratoryjnej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ocena laboratoryjna materiału siewnego

  Ocena laboratoryjna materiału siewnego

  Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o ocenę laboratoryjną materiału siewnego. Ocenę laboratoryjną przeprowadza się według przepisów ISTA. Próbki do badań pobierane są przez upoważnionych lub akredytowanych próbobiorców na protokół pobrania próby. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego dokonuje się w jednostce organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwej ze względu na miejsce pobierania próbek. Przedsiębiorcy dostarczają do laboratorium próbkę do badań wraz z dołączonym protokołem pobrania próby (oryginał) wypełnionym przez próbobiorcę materiału siewnego i zleceniem przez zleceniodawcę. Formularz wniosku o ocenę laboratoryjną materiału siewnego można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym