Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/07/24/4290
24.07.2017
URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/07/24/4289
24.07.2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (SR-8)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2