Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/07/11/4272
11.07.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o przyznanie nagrody artystycznej
T
2017/07/11/4271
11.07.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
T
2017/07/11/4270
11.07.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) robót budowlanych
T
2017/07/11/4269
11.07.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Zgłoszenie do konkursu pt. 'Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego'
T
2017/07/11/4268
11.07.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na prowadzenie leczenia substytucyjnego
T
2017/07/11/4267
11.07.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, której eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
T
2017/07/11/4266
11.07.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o płatność dotyczącą projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
T
2017/07/11/4265
11.07.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
T
2017/07/11/4264
11.07.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o płatność dla projektu finansowanego ze środków RPO WSL (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego) na lata 2014-2020
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9