Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/07/28/4299
28.07.2017
URZĄD GMINY W DĄBROWIE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1