Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/04/30/1601
30.04.2014
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Wzór wniosku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
T
2014/04/30/1600
30.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór informacji dotyczącej rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców.
T
2014/04/30/1599
30.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór wniosku o przyznanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.
T
2014/04/30/1598
30.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór wniosku o udzielenie zgody na obrót nieruchomościami oraz na udzielenie bonifikaty od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa.
T
2014/04/30/1597
30.04.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym
T
2014/04/30/1596
30.04.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6