Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/04/29/1595
29.04.2014
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wpis do ewidencji wykładowców i instruktorów nauki jazdy
T
2014/04/29/1594
29.04.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-26(1) INFORMACJA O POJAZDACH SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2014/04/29/1593
29.04.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek dotyczący roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany - o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części
N
2014/04/29/1592
29.04.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek dotyczący roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany - o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
N
2014/04/29/1591
29.04.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5