Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/04/28/1590
28.04.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
N
2014/04/28/1589
28.04.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
N
2014/04/28/1588
28.04.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję lub postanowienie wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
T
2014/04/28/1587
28.04.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór zażalenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na postanowienie wydane w pierwszej instancji przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4