Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/04/09/1573
09.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór wniosku o wpis do ewidencji lokalnych systemów informacji o terenie.
T
2014/04/09/1572
09.04.2014
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
T
2014/04/09/1571
09.04.2014
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego
T
2014/04/09/1570
09.04.2014
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
T
2014/04/09/1569
09.04.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5