Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/04/25/1586
25.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór wniosku o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie.
T
2014/04/25/1585
25.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór informacji o rozpoczęciu szkolenia okresowego kierowców.
T
2014/04/25/1584
25.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór informacji dotyczącej zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie.
T
2014/04/25/1583
25.04.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego dochowania obowiązku w zakresie utrzymania i konserwacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków.
T
2014/04/25/1582
25.04.2014
KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
Wzór wniosku o wydanie opinii w zakresie spełniania wymagań niezbędnych do nadania uprawnień szkoły publicznej.
T
2014/04/25/1581
25.04.2014
KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do określonego typu zajęć.
T
2014/04/25/1580
25.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór wniosku o przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej.
T
2014/04/25/1579
25.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór wniosku o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
T
2014/04/25/1578
25.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór wniosku o wpis jednostki do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9