Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/10/24/1353
24.10.2013
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
T
2013/10/23/1352
23.10.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór zgłoszenia zamiaru rozbiórki
T
2013/10/23/1351
23.10.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku/części budynku
T
2013/10/23/1350
23.10.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór zgłoszenia zamiaru budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia
T
2013/10/23/1349
23.10.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
T
2013/10/23/1348
23.10.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wyznaczenie nowego obszaru chronionego krajobrazu.
T
2013/10/23/1347
23.10.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
T
2013/10/23/1346
23.10.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów.
T
2013/10/23/1345
23.10.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
T
2013/10/23/1344
23.10.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 39