Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/02/26/1100
26.02.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
ORD-IN(5) WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ
N
2013/02/20/1099
20.02.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 12.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (US-3)
N
2013/02/20/1098
20.02.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o potwierdzenie zaświadczenia A1 – porozumienie wyjątkowe na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (US-34)
N
2013/02/15/1097
15.02.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
T
2013/02/15/1096
15.02.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
DT-1(4) DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
N
2013/02/08/1095
08.02.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w mandatach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2013/02/08/1094
08.02.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7