Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/07/10/1255
10.07.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej za pośrednictwem
T
2013/07/10/1254
10.07.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób prawnych
N
2013/07/10/1253
10.07.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych
N
2013/07/10/1252
10.07.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
N
2013/07/10/1251
10.07.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy
N
2013/07/10/1250
10.07.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych wobec Skarbu Państwa
T
2013/07/10/1249
10.07.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dla rolników w sprawach rolnych
N
2013/07/10/1248
10.07.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania pojazdów do prowadzenia działalności rolniczej
T
2013/07/10/1247
10.07.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o potwierdzenie jednokrotnego złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
T
2013/07/10/1246
10.07.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o realizację inwestycji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 29