Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/05/24/1174
24.05.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej bezpośrednio
T
2013/05/24/1173
24.05.2013
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór wniosku o pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
T
2013/05/24/1172
24.05.2013
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór wniosku o wpis na listę osób uprawnionych do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
T
2013/05/24/1171
24.05.2013
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych
N
2013/05/24/1170
24.05.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
N
2013/05/24/1169
24.05.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1
N
2013/05/24/1168
24.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny - emeryta - rencisty - osoby uprawnionej do renty socjalnej - osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego/zasiłku - osoby uprawnionej do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (ZUS_ERp-13)
N
2013/05/24/1167
24.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (ZUS PR-4)
N
2013/05/24/1166
24.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych z funduszu wypadkowego w ramach funduszu ubezpieczeń społecznych (ZUS PR-1)
N
2013/05/24/1165
24.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią (PL-AU 1)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 51