Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/05/02/1132
02.05.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę zagranicznego, który nie otworzył oddziału w Polsce
T
2013/05/02/1131
02.05.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wzór zawiadomienia o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego
T
2013/05/02/1130
02.05.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wzór zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego
T
2013/05/02/1129
02.05.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
T
2013/05/02/1128
02.05.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wzór decyzji o wykreśleniu z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
T
2013/05/02/1127
02.05.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wzór zaświadczenia o zmianie danych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
T
2013/05/02/1126
02.05.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
T
2013/05/02/1125
02.05.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
T
2013/05/02/1124
02.05.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wzór zawiadomienia o zawieszeniu działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9