Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/05/16/1161
16.05.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór wniosku o udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
T
2013/05/16/1160
16.05.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór wniosku o wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków
T
2013/05/16/1159
16.05.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór wniosku o wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków
T
2013/05/16/1158
16.05.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór wniosku o wydanie, wymianę karty wędkarskiej
T
2013/05/16/1157
16.05.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
N
2013/05/16/1156
16.05.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
N
2013/05/16/1155
16.05.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
N
2013/05/16/1154
16.05.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2013/05/16/1153
16.05.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o zmianę adresu do korespondencji i zamieszkania
N
2013/05/16/1152
16.05.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zgłoszenie osoby fizycznej lub podmiotu do Konkursu "Świętokrzyski Racjonalizator".
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10