Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/05/15/1151
15.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS Kp-3)
T
2013/05/15/1150
15.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy stosując wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (ZUS ER-17)
T
2013/05/15/1149
15.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej dla osoby, która wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 13.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (US-31)
T
2013/05/15/1148
15.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o ustalenie kapitału początkowego (ZUS Kp-1)
T
2013/05/15/1147
15.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia o osiąganiu przychodu (ZUS Rw-73)
T
2013/05/15/1146
15.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku w sprawie wypłaty części renty rodzinnej (ZUS Rw-3)
T
2013/05/15/1145
15.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji dodatkowej dotyczącej okresów składkowych i nieskładkowych (ZUS Rp-6Z)
T
2013/05/15/1144
15.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji dotyczącej okresów składkowych i nieskładkowych (ZUS Rp-6)
T
2013/05/15/1143
15.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS Rp-1R)
T
2013/05/15/1142
15.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia (ZUS ER-18)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 17