Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/09/27/1314
27.09.2013
URZĄD GMINY RADOMSKO
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/09/27/1313
27.09.2013
PODLASKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
Wniosek o dostęp rozszerzony do systemu Zwrot VAT dla Podróżnych
N
2013/09/27/1312
27.09.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
N
2013/09/27/1311
27.09.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
N
2013/09/27/1310
27.09.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wyznaczenie nowego obszaru chronionego krajobrazu.
N
2013/09/27/1309
27.09.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
N
2013/09/27/1308
27.09.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów.
N
2013/09/27/1307
27.09.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
N
2013/09/27/1306
27.09.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
N
2013/09/27/1305
27.09.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wypłatę odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką, w trybie przepisu art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 29