Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/09/09/1299
09.09.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór zgłoszenia o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
T
2013/09/09/1298
09.09.2013
URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/09/09/1297
09.09.2013
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Aleksandrów Kujawski
N
2013/09/09/1296
09.09.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
T
2013/09/09/1295
09.09.2013
URZĄD GMINY KŁOMNICE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/09/09/1294
09.09.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne
T
2013/09/09/1293
09.09.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o wykreślenie wpisu w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne
T
2013/09/09/1292
09.09.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
N
2013/09/09/1291
09.09.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej lub kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości
N
2013/09/09/1290
09.09.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14