Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/04/25/1123
25.04.2013
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA, Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca
T
2013/04/25/1122
25.04.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2013/04/25/1121
25.04.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych
T
2013/04/22/1120
22.04.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o udzielenie ulgi (umorzenia, raty, odroczenia) dla podatków i opłat lokalnych dla osób fizycznych
T
2013/04/19/1119
19.04.2013
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/04/19/1118
19.04.2013
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych składane na podstawie art. 174a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
N
2013/04/17/1117
17.04.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego na prawo jazdy
T
2013/04/09/1116
09.04.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-11(3) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/04/09/1115
09.04.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-12(2) SKRÓCONA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/04/09/1114
09.04.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-7K(8) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 17