Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/04/19/1119
19.04.2013
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/04/19/1118
19.04.2013
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych składane na podstawie art. 174a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2