Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/04/22/1120
22.04.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o udzielenie ulgi (umorzenia, raty, odroczenia) dla podatków i opłat lokalnych dla osób fizycznych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1