Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/03/28/1106
28.03.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji o osobach, które ukończyły szkolenie dla osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem w formie kursu
T
2013/03/28/1105
28.03.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wniosek o dzierżawę nieruchomości
T
2013/03/26/1104
26.03.2013
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych składane na podstawie art. 174a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
N
2013/03/19/1103
19.03.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
N
2013/03/19/1102
19.03.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzającego stan zaległości w zakresie nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa
N
2013/03/06/1101
06.03.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6