Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/03/19/1103
19.03.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
N
2013/03/19/1102
19.03.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzającego stan zaległości w zakresie nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2